Lamvuonpho.com là một website của nhóm chúng tôi được lập ra nhằm lưu trữ thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức một cách miễn phí đến đọc giả những người quan tâm về cách trồng chăm sóc cây cảnh, cây rau, cách làm vườn , kỹ thuật trồng cây, kinh nghiệm làm vườn và trang trí sân vườn. Với mục đích là nhằm nâng cao kiến thức của người trồng cây để có thể trồng chăm sóc, sản xuất ra những cây cảnh cây hoa cây rau an toàn về chất lượng, làm đẹp cho nhà cho phố cho môi trường xung quanh chúng ta.

Để phục vụ tốt nhất cho người làm vườn ở thành phố, trong khu phố, khu chung cư và trong mỗi nhà, chúng tôi luôn mong muốn nhận được phản hồi, góp ý từ đọc giả.